Korea Oorlog

De Korea Oorlog was een belangrijk twistpunt tijdens de Koude Oorlog. Van 1950 tot 1953 werd er een hevige strijd uitgevochten die aan twee miljoen burgers het leven kostte.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Korea in twee gebieden verdeeld. Noord-Korea werd bezet door de Sovjet-Unie, terwijl Zuid-Korea onder het bewind van de Verenigde Staten stond. Echter, de verenigde Staten lieten de Zuid-Koreanen enigszins aan hun lot over. Noord-Korea reageerde hierop, onder leiding van Kim Il-Sung, door Zuid-Korea op 25 juni 1950 binnen te vallen.

De Verenigde Naties besloten hierop om militaire steun te verlenen aan Zuid-Korea. In totaal zestien landen gaven hun steun in de strijd tegen Noord-Korea. Douglas MacArthur werd benoemd tot opperbevelhebber. De Noord-Koreanen, die 90% van Zuid-Korea al veroverd hadden, werden snel teruggedrongen. De communisten moesten steeds meer terrein prijsgeven, waardoor China zich genoodzaakt voelde om in te grijpen. Zij waren bang dat de strijd zich uitbreidde tot aan China. Seoul werd snel heroverd door de Noord-Koreanen, met steun van de Sovjets en de Chinezen. MacArthur wilde overgaan tot een aanval op China door een atoombom in te zetten. President Truman ontraadde dit sterk, vanwege het gevaar van een nucleaire oorlog. MacArthur werd kort nadien ontheven uit zijn functie.

De strijd ging ondertussen onverminderd door. Er waren aan beide kanten vele ups en downs, waardoor het onduidelijk was in wiens voordeel de oorlog beslist zou worden. Er werden diverse vredesonderhandelingen gevoerd, maar deze leidde uiteindelijk tot niets. Pas na de dood van Sovjet-Unie leider Jozef Stalin in 1953 kwam er daadwerkelijk schot in de vredesonderhandelingen. Op 27 juli 1953 werd er een staakt-het-vuren afgekondigd. Liefst twee miljoen burgers lieten in de Koreaanse Oorlog het leven. Officieel is de vrede nooit getekend tussen Noord- en Zuid-Korea. Er zijn wel diverse toenaderingspogingen gedaan door beide kampen, maar echt warm werd de relatie nooit.

Nederland heeft ook een bijdrage geleverd aan de Koreaanse Oorlog. Er werden zes marineschepen gestuurd en in totaal dienden bijna 4.000 soldaten in Korea. Aanvankelijk was Nederland niet enthousiast over een deelname aan de oorlog. Zij waren bang voor een wereldconflict en daarnaast drukte de defensie-uitgaven zwaar op de Nederlandse begroting die herstellende was van de Tweede Wereldoorlog. Echter, na druk van de Amerikanen besloot Nederland uiteindelijk toch om troepen te sturen richting Korea.

Miljoenen slachtoffers tijdens de Koreaanse Oorlog

!