Marshall Plan

 

Het Marshall Plan was een initiatief van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall van de Verenigde Staten. Het Marshall Plan moest er voor zorgen dat de Europese economie zou herstellen na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Naast de economische wederopbouw had het Marshall Plan ook  het doel om de uitbreidingsdrift van de Sovjet-Unie in te dammen. Na de Tweede Wereldoorlog waren al diverse Oost-Europese landen onder de communistische invloedssfeer van de Sovjet-Unie gevallen. De redenatie van de Verenigde Staten was dat sterkere economieën minder snel communistisch zouden worden.

Marshall wilde dat de Europese landen met een gezamenlijk plan zouden komen. Tijdens een conferentie in Parijs in juli 1947 kwamen zestien Europese landen bijeen om met elkaar te vergaderen over het Marshall Plan. De Sovjet-Unie en haar satellietstaten waren niet van de partij. Zij zagen het Marshall Plan als een aantasting van de soevereiniteit van kleine landen in Europa. Ook Spanje was niet aanwezig. Dit vanwege het feit dat zij een neutrale positie innamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Verenigde Staten keurde het ingediende plan uiteindelijk goed en vanaf 1948 kregen de deelnemende Europese landen, waaronder Nederland, steun van de Amerikanen in de vorm van geld, goederen, grondstoffen en voedsel. Deze steun zou uiteindelijk tot 1952 duren en bedroeg in totaal 12,4 miljard dollar, waarvan 1,5 miljard naar Duitsland zou gaan. De totale steun bestond voor 20% uit een lening en 80% uit een gift.

Overigens valt de wederopbouw van Europa na de Tweede Wereldoorlog niet geheel toe te schrijven aan het Marshall Plan. Verschillende landen, waaronder Nederland, hadden al gezorgd voor een solide herstel. Het Marshall Plan was daarbij natuurlijk wel een flinke steun in de rug.

Twee keer kwam de Marshallhulp voor Nederland op de tocht te staan. Allereerst vanwege de kwestie in Nederlands-Indië in 1949, later om het feit dat Nederland niet mee wilde doen aan de Koreaanse Oorlog. Beide keren zwichtte Nederland, waardoor de Marshallhulp werd ingetrokken.

Hulp voor West-Europa dankzij het Marshallplan

marshall plan
!