conferentie van jalta

Conferentie van Jalta

Op 4 februari 1945 kwamen de grote drie geallieerde naties bijeen om te bespreken wat er moet Duitsland moest gebeuren na de oorlog. Middels het opstellen van een protocol werden er een aantal afspraken gemaakt tijdens de Conferentie van Jalta.

Jozef Stalin (Sovjet-Unie), Winston Churchill (Engeland) en Franklin Delano Roosevelt (Verenigde Staten) kwamen in Jalta (Oekraïne) bijeen, omdat Stalin weigerde zijn grondgebied te verlaten. De drie leiders zagen in dat het belangrijk was om al enige afspraken te maken over wat te doen met nazi-Duitsland na de oorlog en hoe om te gaan met de nieuwe situatie die daarmee ontstond.

Er werd een protocol opgesteld met daarin veertien punten die behandeld moesten worden. Echt concreet werden er nog geen zaken afgesproken, enkel de grote lijnen. De precieze invulling zou tijdens latere besprekingen aan de orde moeten komen. De belangrijkste issues die aan bod kwamen volgen hieronder.

 • Duitsland zou na de Tweede Wereldoorlog in een aantal gebieden verdeeld worden. De grote drie geallieerden zouden de precieze verdeling voor hun rekening nemen.
 • Er werd een nieuwe afspraak gepland om over de oprichting van de Verenigde Naties (VN) te praten. Alle landen die zich tegen de vijand hebben gekeerd mochten deel uitmaken van deze vergadering.
 • Oorlogsmisdadigers moeten na de oorlog zo snel mogelijk worden opgepakt en berecht. De exacte strafmaat werd echter nog niet vastgelegd tijdens de Conferentie van Jalta.
 • Europa moet zoveel mogelijk hulp krijgen om het herstel zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Dit geldt voor zowel het economische vlak als de bestuurlijke kant.
 • Sovjet-Unie besluit om met de geallieerden mee te vechten tegen Japan. Voorheen betraden de Sovjets een neutrale positie in dit conflict.

De Conferentie van Jalta zou achteraf gezien een belangrijke bijeenkomst zijn geweest. Met name de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van de verdeling van invloedssferen binnen Europa pakten voor de Sovjet-Unie goed uit. Zij konden flinke pressie uitoefenen op de Oost-Europese landen die vervolgens allemaal werden onderworpen aan een communistisch regime.

!

E-Book Koude Oorlog

 

Wilt u een compleet naslagwerk/samenvatting van de Koude Oorlog? Ideaal als samenvatting voor het bestuderen van (school)examens. Wij bieden u voor slechts €1,95 het complete verhaal over de Koude Oorlog.

Met onder andere:

 • Conferentie van Jalta.
 • Het nieuwe Duitsland.
 • Duitse Tweedeling.
 • Marshallplan.
 • Koreaanse Oorlog.
 • Opstanden in de DDR en Hongarije.
 • Berlijnse Muur.
 • Vietnam Oorlog.
 • Praagse Lente.
 • Salt-Verdragen.
 • Gorbatsjov en Reagan.