michail gorbatsjov

Michail Gorbatsjov

Michail Gorbatsjov volgde in 1985 de overleden Tsjernenko op als leider van de Sovjet-Unie. Hij zou uiteindelijk de laatste Sovjet-Unie president zijn uit de geschiedenis. Gorbatsjov heeft agrarische roots, maar ging uiteindelijk rechten studeren in Moskou. Hij was al vroeg een fanatiek lid van de Communistische Partij.

Gorbatsjov werd leider in een tijd waarin het zeer slecht ging met de Sovjet-Unie. Het land zat in een diepe economische crisis en was verwikkeld in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan. Daarnaast was de Verenigde Staten hen voorbijgestreefd in militair opzicht. Gorbatsjov vond dat er ingegrepen moest worden kondigde hervormingen aan. Zijn befaamde glasnost (meer openheid) en perestrojka (hervormingen) werden in 1986 geïntroduceerd. Hij vond dat mensen meer eigen initiatieven moesten krijgen om de welvaart te laten groeien. Ook de vrijheid van meningsuiting werd verruimd. Tijdens het partijcongres liet hij de oude Stalin gezinde partijleden vervangen door hervormingsgezinden.

In het buitenland werd de nieuwe situatie in de Sovjet-Unie vol verwondering aanschouwd. In de Verenigde Staten was Gorbatsjov immens populair; hij was zelfs toenmalig president Ronald Reagan voorbijgestreefd in de polls. Hij bouwde tevens de wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie verder af. De hervormingen leidden uiteindelijk wel tot de val van de Sovjet-Unie; diverse gaten ontstonden in het IJzeren Gordijn en de Berlijnse Muur werd neergehaald. In 1990 werd Gorbatsjov geëerd door middel van het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede.

!

E-Book Koude Oorlog

 

Wilt u een compleet naslagwerk/samenvatting van de Koude Oorlog? Ideaal als samenvatting voor het bestuderen van (school)examens. Wij bieden u voor slechts €1,95 het complete verhaal over de Koude Oorlog.

Met onder andere:

 • Conferentie van Jalta.
 • Het nieuwe Duitsland.
 • Duitse Tweedeling.
 • Marshallplan.
 • Koreaanse Oorlog.
 • Opstanden in de DDR en Hongarije.
 • Berlijnse Muur.
 • Vietnam Oorlog.
 • Praagse Lente.
 • Salt-Verdragen.
 • Gorbatsjov en Reagan.