NAVO

De NAVO staat voor Noord Atlantische Verdragsorganisatie en is op 4 april 1949 opgericht. Aanvankelijk sloten zich een aantal landen, waaronder Nederland en België, aan bij de NAVO.
Het principe van de NAVO staat het best beschreven in artikel 5. Hierin wordt uiteengezet dat wanneer één van de aangesloten NAVO landen wordt aangevallen dit als een aanval wordt gezien op alle landen. Hierop wordt vervolgens gezamenlijk ingegrepen.

De NAVO werd opgericht vanwege de dreiging vanuit Oost-Europa met de Sovjet-Unie als katalysator. In 1955 werd door de communistische Oost-Europese landen het Warschaupact opgericht, als tegenhanger van de NAVO.

De NAVO bestaat nu uit 28 landen, waaronder ook een aantal ex-Warschaupactlanden. Na het einde van de Koude Oorlog in 1989 werd de noodzaak van de NAVO minder. De aangesloten landen gaven minder geld uit aan Defensie, omdat de dreiging van een oorlog aanzienlijk was afgenomen. Het Warschaupact hield in 1991 op te bestaan.

De Koude Oorlog: Het complete verhaal

BESTELLEN

In dit e-book vind je alle ins en outs van de Koude Oorlog, keurig in chronologische volgorde. Van de Conferentie van Jalta tot en met de val van de Berlijnse Muur.

Ideaal voor een complete samenvatting van de Koude Oorlog of te gebruiken als naslagwerk!

Voor slechts € 2,95 bent u volledig op de hoogte!

!