NAVO

De NAVO staat voor Noord Atlantische Verdragsorganisatie en is op 4 april 1949 opgericht. Aanvankelijk sloten zich een aantal landen, waaronder Nederland en België, aan bij de NAVO.

Het principe van de NAVO staat het best beschreven in artikel 5. Hierin wordt uiteengezet dat wanneer één van de aangesloten NAVO landen wordt aangevallen dit als een aanval wordt gezien op alle landen. Hierop wordt vervolgens gezamenlijk ingegrepen.

De NAVO werd opgericht vanwege de dreiging vanuit Oost-Europa met de Sovjet-Unie als katalysator. In 1955 werd door de communistische Oost-Europese landen het Warschaupact opgericht, als tegenhanger van de NAVO.

De NAVO bestaat nu uit 28 landen, waaronder ook een aantal ex-Warschaupactlanden. Na het einde van de Koude Oorlog in 1989 werd de noodzaak van de NAVO minder. De aangesloten landen gaven minder geld uit aan Defensie, omdat de dreiging van een oorlog aanzienlijk was afgenomen. Het Warschaupact hield in 1991 op te bestaan.

!

E-Book Koude Oorlog

 

Wilt u een compleet naslagwerk/samenvatting van de Koude Oorlog? Ideaal als samenvatting voor het bestuderen van (school)examens. Wij bieden u voor slechts €1,95 het complete verhaal over de Koude Oorlog.

Met onder andere:

 • Conferentie van Jalta.
 • Het nieuwe Duitsland.
 • Duitse Tweedeling.
 • Marshallplan.
 • Koreaanse Oorlog.
 • Opstanden in de DDR en Hongarije.
 • Berlijnse Muur.
 • Vietnam Oorlog.
 • Praagse Lente.
 • Salt-Verdragen.
 • Gorbatsjov en Reagan.