Jozef Stalin

jozef stalin
Jozef Stalin (1878) wordt tot op de dag van vandaag gezien als één van de grootste dictators in de wereldgeschiedenis. Door zijn dictatoriale bewind zijn er miljoenen mensen in werkkampen (goelags) gesneuveld. Stalin stierf in 1953 na een kort ziekbed.

Jaren 20 en 30: Stalin’s macht groeit

Na de dood van Lenin in 1924 greep Jozef Stalin steeds meer macht naar zich toe binnen de Communistische Partij. Eind jaren 20 had hij zoveel macht bijeen verzameld dat hij dictatoriale macht over de Sovjet-Unie had. Naast de gruwelheden die Stalin toebedeeld worden, zijn er ook een aantal positieve zaken te noemen. Zo groeide de Sovjet-Unie uit van een arm land dat afhankelijk was van de agrarische sector tot een industriële grootmacht die kon wedijveren met de Verenigde Staten. Daarnaast pakte hij het probleem van analfabetisme in zijn land aan, waardoor de bevolking wat beter kon worden opgeleid en de broodnodige kennis opdeed die de Sovjet-Unie op dat moment nodig had.

Politieke tegenstanders, gelovigen, gehandicapten en andersdenkenden werden in jaren 30 tijdens de Grote Zuiveringen opgepakt en in werkkampen geplaatst, zogenaamde goelags. In deze kampen vonden uiteindelijk miljoenen mensen de dood.

 

Tweede Wereldoorlog: Stalin’s populariteit groeit

Toen Duitsland in 1941 de Sovjet-Unie binnenviel (Operatie Barbosa) was Stalin aanvankelijk van mening dat de Russen nog niet klaar waren voor zo’n grote oorlog. Aanvankelijk leden de Sovjets grote verliezen en leken de Duitsers op te rukken naar belangrijke grote steden. Na een ijskoude winter in 1942 herpakte het Rode Leger zich echter en werden de Duitsers teruggedrongen. In 1945 reikte het Sovjetleger zelfs tot in Berlijn en moest nazi-Duitsland capituleren. Stalin werd hierdoor als grote held vereerd door zijn eigen bevolking.

 

Koude Oorlog: Stalin drukt zijn stempel

Tijdens de Conferentie van Jalta had Stalin een grote invloed op hoe Europa er na de Tweede Wereldoorlog uit kwam te zien. Al snel wist hij diverse Oost-Europese landen onder communistische invloedssfeer te laten vallen, waaronder de DDR. Al snel werd duidelijk dat de Sovjet-Unie andere plannen had met Europa dan de Verenigde Staten en Engeland. Indirect luidde Stalin door zijn toedoen de Koude Oorlog in; Oost en West stonden lijnrecht tegenover elkaar. In 1953 stierf Stalin uiteindelijk na een kort ziekbed.

De Koude Oorlog: Het complete verhaal

BESTELLEN

In dit e-book vind je alle ins en outs van de Koude Oorlog, keurig in chronologische volgorde. Van de Conferentie van Jalta tot en met de val van de Berlijnse Muur.

Ideaal voor een complete samenvatting van de Koude Oorlog of te gebruiken als naslagwerk!

Voor slechts € 2,95 bent u volledig op de hoogte!

!