ijzeren gordijn

IJzeren Gordijn

De term IJzeren Gordijn werd in de Koude Oorlog veelvuldig gebruikt om de scheidslijn tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten aan te duiden.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er twee verschillende invloedssferen in Europa; in het Oosten de communistische invloedssfeer onder leiding van de Sovjet-Unie en in het Westen de kapitalistische invloedssfeer waarbij de Verenigde Staten een prominente rol speelde.

Deze fictieve lijn tussen Oost en West werd concreet gemaakt door het plaatsen van kilometerslange prikkeldraadhekken, wachtposten en uitkijktorens. Het was voor de inwoners van het Warschaupact onmogelijk om vanuit het Oosten naar het Westen te vluchten. Westerlingen mochten de grens in speciale gevallen wel oversteken, echter beperkt door een aantal strikte voorwaarden.

Het einde van het IJzeren Gordijn viel samen met het einde van communistische heilstaten in het Oosten. Hongarije was het eerste land dat een einde maakte aan het IJzeren Gordijn in mei 1989. Door de gaten die ontstonden in het IJzeren Gordijn kozen er veel mensen voor om te vluchten naar het Westen. De val van de Berlijnse Muur bleek uiteindelijk de doodsteek voor het communistische blok.

!

E-Book Koude Oorlog

 

Wilt u een compleet naslagwerk/samenvatting van de Koude Oorlog? Ideaal als samenvatting voor het bestuderen van (school)examens. Wij bieden u voor slechts €1,95 het complete verhaal over de Koude Oorlog.

Met onder andere:

 • Conferentie van Jalta.
 • Het nieuwe Duitsland.
 • Duitse Tweedeling.
 • Marshallplan.
 • Koreaanse Oorlog.
 • Opstanden in de DDR en Hongarije.
 • Berlijnse Muur.
 • Vietnam Oorlog.
 • Praagse Lente.
 • Salt-Verdragen.
 • Gorbatsjov en Reagan.