Warschaupact

Als tegenhanger van de NAVO werd het Warschaupact op 14 mei 1955 in Warschau opgericht onder aanvoering van Sovjet-Unie leider Nikita Chroejstjov.

De landen die deel uit maakten van het Warschaupact waren:
 • Sovjet-Unie

 • Polen

 • Tsjechoslowakije

 • Bulgarije

 • Roemenië

 • DDR

 • Hongarije

 • Albanië

Joegoslavië maakte geen deel uit van het Warschaupact. Zij waren aangesloten bij het pact van ‘niet-gebonden landen'. Albanië stapte in 1968 uit het Warschaupact, nadat deze een bloedig einde had gemaakt aan de Praagse Lente. De Albanezen zochten tevens toenadering tot het communistische China met Mao Zedong als leider en waren daardoor minder sterk verbonden dan de andere leden van het Warschaupact.

Tot tweemaal toe greep het Warschaupact in bij haar eigen lidstaten. In 1956 maakte het in Boedapest een einde aan de Hongaarse Opstand die daar heerste en in 1968 werden de straten van Praag ‘schoongeveegd' door het Warschaupact, ook wel bekend als de Praagse Lente. De Sovjet-Unie verdedigde deze aanvallen door te beweren dat het socialisme in gevaar was door toedoen van mensen zoals Alaxender Dubcek in Tsjechoslowakije en Nagy in Hongarije.

In 1990 verliet de DDR het Warschaupact, omdat de dit land ophield te bestaan. Een jaar later viel het Pact van Warschau helemaal uit elkaar toen ook de andere lidstaten zich terugtrokken.

!

E-Book Koude Oorlog

 

Wilt u een compleet naslagwerk/samenvatting van de Koude Oorlog? Ideaal als samenvatting voor het bestuderen van (school)examens. Wij bieden u voor slechts €1,95 het complete verhaal over de Koude Oorlog.

Met onder andere:

 • Conferentie van Jalta.
 • Het nieuwe Duitsland.
 • Duitse Tweedeling.
 • Marshallplan.
 • Koreaanse Oorlog.
 • Opstanden in de DDR en Hongarije.
 • Berlijnse Muur.
 • Vietnam Oorlog.
 • Praagse Lente.
 • Salt-Verdragen.
 • Gorbatsjov en Reagan.