Cuba Crisis

Achteraf gezien was het ongetwijfeld de meest spannende gebeurtenis tijdens de Koude Oorlog; Amerikaanse en Russische schepen waren elkaar tot op enkele kilometers genaderd. De crisis werd uiteindelijk bezworen, maar het scheelde niet veel of het was daadwerkelijk tot een vuurgevecht gekomen.
Cuba wordt communistisch
In 1959 koos Cuba, onder leiding van Fidel Castro, voor een communistisch systeem. In tijden van Koude Oorlog was dit een zege voor de communistische grootmacht Sovjet-Unie. Cuba lag strategisch gezien uitermate gunstig voor een eventuele communistische aanval tegen de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan stelde de Verenigde Staten een embargo in tegen Cuba.

 Mislukte invasie in de Varkensbaai
In 1961 werden de diplomatieke banden met Cuba door de Verenigde Staten beëindigd. De Amerikanen hadden een plan opgevat om Cuba-leider Fidel Castro en zijn regime omver te werpen. Dit zou moeten gebeuren door Cubaanse ballingen, die getraind werden door Amerikaanse militairen. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA steunde het plan. In april 1961 zou het plan dan uiteindelijk uitgevoerd moeten worden. Echter, de gehele invasie liep uit op een flater, mede door treuzelend en ondoortastend optreden van de Amerikanen. Gevolg was dat het communistische bewind van Castro overeind bleef en de Amerikanen miljoenen moesten betalen voor voedsel en medicijnen voor de gevangen genomen ballingen.

Toenadering tot de Sovjet-Unie
Als gevolg van de poging van de Amerikanen om Fidel Castro af te zetten, zocht Cuba toenadering tot de communistische bondgenoot Sovjet-Unie. De banden tussen de leiders Castro en Nikita Chroesjtsjov werden aangehaald. De Amerikanen zagen dit met lede ogen aan, gezien de belangrijke strategische positie die Cuba inneemt tegen de Verenigde Staten. In het hart van de Westerse democratie bevond zich een communistische staat.

Amerikaanse verkenningsvluchten
De Amerikanen reageerden op de toenadering van Cuba met de Sovjet-Unie door regelmatig verkenningsvluchten uit te voeren rond Cuba. In oktober 1962 ontdekten de Amerikanen dat er kernraketten waren geplaatst op het eiland. Er werd direct overgegaan tot het beramen van een plan hoe hiermee om te gaan. Een plan van een directe nucleaire aanval werd meteen afgewezen. Er werd besloten om een militaire blokkade tegen Cuba op te werpen. President Kennedy verzocht tijdens een toespraak de Cubanen om de kernraketten te verwijderen. Hieraan gaf Cuba geen gehoor.

Crisis
Enkele dagen later kwam het bijna tot een militair treffen, toen Sovjetschepen met kernraketten aan boord de blokkadezone van de Verenigde Staten naderden. Uiteindelijk werd er ternauwernood een akkoord bereikt tussen Kennedy en Chroesjtsjov. Er werd afgesproken dat de kernraketten op Cuba zouden worden verwijderd. De Amerikanen moesten hun kernraketten in Italië en Turkije laten weghalen. Tevens werd er besloten dat er een hotline zou komen, die een rechtstreekse verbinding tussen Washington en Moskou mogelijk maakte. Tijdens crisissituaties zou er dan snel en direct contact gemaakt kunnen worden tussen beide grootmachten.

Film: Thirteen Days

Deze speelfilm is gebaseerd op de Cuba Crisis en vertelt het verhaal vanuit het standpunt van de gebroeders Kennedy. De nadruk in deze film ligt op de verstandige beslissingen die de Kennedy's en het Witte Huis nemen tijdens de Cuba Crisis. Ze weigeren gehoor te geven aan de militaire top, die zinspeelt op een invasie op Cuba.

E-Book Koude Oorlog

BESTELLEN
Voor slechts €2,95 hebt u een volledige toegang tot al onze informatie omtrent de Koude Oorlog. Handig om als naslagwerk te gebruiken of als samenvatting voor je toetsen of schoolexamens!
!